Wypłaty

Zdziwisz się, jak szybko rozpatrywane są wnioski o wypłatę środków w Finansero. To dlatego, że ciężko pracowaliśmy, aby ułatwić Ci wypłacanie pieniędzy.

Wszystkie wypłacone środki zostaną Ci zwrócone na konto za pomocą metody użytej przez Ciebie do dokonania wpłaty.

Jeśli wpłacisz środki na swoje konto handlowe za pomocą karty kredytowej/debetowej, wypłata zostanie zaksięgowana na tej samej karcie kredytowej/debetowej, która została użyta przez Ciebie do wpłaty. Jeśli kwota, która zostanie Ci zwrócona, będzie wyższa niż kwota wpłacona na Twoje konto handlowe, zwrócimy Ci nadwyżkę środków na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

1. Zaloguj się na swoje konto handlowe i zarejestruj swoją wypłatę;
2. Jeśli do zasilenia Twojego konta handlowego użyta została przez Ciebie karta kredytowa, wypełnij nasz formularz deklaracji karty kredytowej i wyślij go do nas zeskanuj i wyślij pocztą elektroniczną na adres customer.service.pl@finansero.com.

Pamiętaj, że Twoja wypłata zostanie Ci zwrócona w ten sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. Jeśli dokonasz wpłaty za pomocą karty kredytowej, wypłata zostanie zaksięgowana na tej samej karcie kredytowej, a jeśli pojawią się nadwyżki środków, zostaną one zaksięgowane na wskazanym przez Ciebie koncie bankowym.

Oto przykład::
• Początkowa wpłata w wysokości 5000 USD za pomocą karty kredytowej
• Wypłata 7500 USD
Oznacza to, że z powrotem na tę samą kartę kredytową/debetową, która została użyta do zasilenia konta handlowego, zostanie przelanych Ci 5000 USD, a pozostałe 2500 USD zostanie przelane na wskazane przez Ciebie konto bankowe zarejestrowane na Twoje imię i nazwisko.

Czas na rozpoczęcie przetwarzania wniosków o wypłatę przekazanych do naszego Działu BackOffice wynosi jeden (1) dzień roboczy po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę – pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymogi opisane w Umowie z Klientem. Czas potrzebny do realizacji transferu środków może się różnić w zależności od metody płatności.

Należy zaznaczyć, że dostępne środki do wypłaty mogą się różnić, jeśli w momencie przetwarzania Twojego zlecenia wypłaty będziesz mieć jakieś otwarte pozycje. Jeśli natomiast nie będziesz mieć wystarczających środków na realizację jakichkolwiek zleceń, zostaną one odrzucone. Jeśli w takiej sytuacji nadal będziesz chcieć wypłacić środki, musisz złożyć nowe zlecenie, podając kwotę dostępnych środków.

Jeśli w takiej sytuacji nadal będziesz chcieć wypłacić środki, musisz złożyć nowe zlecenie, uwzględniające dostępne środki.

Niektóre banki i dostawcy usług płatniczych mogą potrzebować czasu na przetworzenie płatności. Finansero nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez nich.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procedur wpłat i wypłat, wypełniania dokumentacji itp. prosimy o kontakt pod numerem +357 22000787 lub e-mailem: backoffice@finansero.com

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK