Wartość depozytu zabezpieczającego uzasadniająca zamknięcie transakcji

Jeśli całkowita wartość depozytu zabezpieczającego na koncie klienta detalicznego spadnie poniżej 50% kwoty wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego w odniesieniu do otwartych pozycji, jedna lub więcej pozycji zostanie zamknięta przez firmę, aby mieć pewność, że depozyt zabezpieczający traderów detalicznych nie zostanie zredukowany do zera. Wartość depozytu zabezpieczającego uzasadniająca zamknięcie transakcji ma również zastosowanie w przypadku pozycji ze zleceniem Stop Loss lub ograniczonej ochrony przed ryzykiem.

Zastosowanie wartości depozytu zabezpieczającego uzasadniającej zamknięcie transakcji nie przeszkadza traderom w podjęciu decyzji o „uzupełnieniu” depozytu zabezpieczającego, jeśli chcą to zrobić.

Domyślna wartość depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie transakcji firmy

Przy domyślnych ustawieniach, gdy wartość depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie transakcji firmy zostanie osiągnięta, otwarta pozycja o najmniejszym wolumenie zostanie automatycznie zamknięta. Czynność ta będzie powtarzana za każdym razem, gdy wartość ta zostanie osiągnięta i może być powtarzana do momentu zamknięcia wszystkich otwartych pozycji. Jeśli wartość ta zostanie osiągnięta, a symbol pozycji będzie znajdować się poza godzinami pracy rynku, pozycja nie zostanie zamknięta.

Wartość depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie transakcji jest zawsze osiągana przy 50% w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków rynkowych. W takich rzadkich przypadkach jest ona osiągana na poziomie najbardziej zbliżonym do 50%.

Więcej informacji na temat realizacji zleceń przez firmę znajdziesz w Polityce Realizacji Zleceń, która stanowi integralną część Umowy z Klientem.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK