CFD’s

 

Finansero wyjaśnia, jak kontrakty CFD zdemokratyzowały handel

Co to są kontrakty CFD?

CFD to rodzaj kontraktów finansowych, w których można handlować wartością aktywów. W przeciwieństwie do prawdziwego handlu akcjami, nie ma potrzeby posiadania ich na własność – kluczową cechą jest to, że pozwalają one ludziom na całym świecie handlować bez posiadania prawa własności do handlowanego kontraktu CFD. Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to umowa między inwestorem a brokerem CFD na wymianę różnicy w wartości produktu finansowego (papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych) pomiędzy momentem otwarcia i zamknięcia kontraktu. Inwestorzy mogą wykorzystywać kontrakty CFD zgodnie z własną oceną, aby generować zyski poprzez dwukierunkowy handel “Kupno” lub “Sprzedaż”. W ten sposób inwestor może zarabiać pieniądze, jeśli cena rośnie lub nawet jeśli spada.

Jak działa handel kontraktami CFD:

Handlując kontraktem CFD, trader oczekuje, że cena aktywa wzrośnie lub spadnie. Jeśli więc trader spodziewa się, że cena aktywa bazowego wzrośnie, może otworzyć długą pozycję CFD, czyli kupić aktywo, aby zyskać na wzroście jego ceny. Jeśli natomiast spodziewa się, że cena aktywa bazowego spadnie, może otworzyć krótką pozycję za pomocą zlecenia sprzedaży, aby zyskać na spadku ceny aktywa. Otwieranie długich i krótkich pozycji może również przynieść straty. Na przykład, jeśli otworzysz długą pozycję, ponieważ oczekujesz, że cena CFD wzrośnie, jednak zamiast tego cena CFD spadnie, stracisz zainwestowane środki. Podobnie będzie w przypadku, gdy otworzysz krótką pozycję, uważając, że cena kontraktu CFD spadnie, a zamiast tego jego cena wzrośnie – wtedy też stracisz zainwestowany kapitał.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK