Karta produktu i koszty

Fundusze giełdowe (ETF)

Maksymalna ekspozycja symbolu “iShares Bitcoin Trust” wynosi 1 milion.

Opłata za rolowanie kontraktów CFD

Każda pozycja handlowa pozostawiona jako otwarta na noc zostanie obciążona opłatą za rolowanie. Opłata za rolowanie jest pobierana z konta handlowego o godzinie 00:00 GMT w następujący sposób:

Produkt CFD
Opłata za rolowanie
Waluty0,015% nocnej ekspozycji
Towary0,022% nocnej ekspozycji
Indeksy 0.0165% nocnej ekspozycji
Akcje0,055% nocnej ekspozycji
ETFs0.0165% nocnej ekspozycji
iShares Bitcoin Trust 0.25% nocnej ekspozycji
Syntetyczne instrumenty pochodne
czytaj więcej
Argentum-5: 0.060% nocnej ekspozycji
Argentum-10: 0.120% nocnej ekspozycji
Aurum3ct: 0.036% nocnej ekspozycji
Aurum10ct: 0.120% nocnej ekspozycji
Aurum15ct: 0.180% nocnej ekspozycji
Aurum20ct: 0.240% nocnej ekspozycji
BITA Core Metal Giants-5: 0.060% nocnej ekspozycji
BITA EUR Spot-10: 0.090% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-3: 0.028% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-10: 0.090% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-15: 0.140% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-20: 0.180% nocnej ekspozycji
BITA Italy40-10: 0.090% nocnej ekspozycji
BITA Italy40-15: 0.140% nocnej ekspozycji
BITA Italy40-20: 0.180% nocnej ekspozycji
BITA North America Green Giants-5: 0.045% nocnej ekspozycji
BITA Oil ETF Giants-5: 0.060% nocnej ekspozycji
BITA Oil ETF Giants-7: 0.085% nocnej ekspozycji
BITA Oil ETF Giants-10: 0.120% nocnej ekspozycji
BITA Palladium-5: 0.060% nocnej ekspozycji
BITA AI Giants: 0.0165% nocnej ekspozycji
BITA US30-15: 0.140% nocnej ekspozycji
BITA US500-10: 0.090% nocnej ekspozycji
BITA US500-15: 0.140% nocnej ekspozycji
BITA US500-20: 0.180% nocnej ekspozycji
BITA USTech-10: 0.090% nocnej ekspozycji
BITA USTech-15: 0.140% nocnej ekspozycji
BITA USTech-20: 0.180% nocnej ekspozycji
BITA Liquid Natural Gas Giants-5: 0.15% nocnej ekspozycji
BITA Zinc-5: 0.15% nocnej ekspozycji
Kryptowaluty
0.50% (Klienci Detaliczni) 0.50% (Klienci Pro)

Opłata za przeliczenie waluty

Spółka naliczy Opłatę za Konwersję Walutową dla instrumentów denominowanych w walucie innej niż waluta konta Klienta. Opłata ta nie będzie miała zastosowania do par Forex. Opłata zostanie naliczona od Opłat za Finansowanie Overnight (Opłaty za Rollover) dla pozycji pozostawionych otwartych na noc.

Opłata za Konwersję Walutową wynosi 0,7% zrealizowanego zysku i straty netto transakcji, co jest odzwierciedlone w czasie rzeczywistym w niezrealizowanym zysku i stracie netto otwartej pozycji.

Procentowa wysokość Opłaty za Konwersję Waluty może być zmieniana od czasu do czasu.
Przykład:

Twoje konto jest denominowane w EUR, a kurs EUR/USD wynosi 1.1215.
Otwierasz pozycję sprzedaży 100USD Amazon i ponosisz stratę w wysokości -$50 (-€44.58).
Opłata za przewalutowanie = 0,7% straty netto pozycji
-€44.58 x 0.7% = -€0.31
Całkowita strata netto = -€ (44.58 + 0.31) = -€ 44.89
Opłata za finansowanie z dnia na dzień = -€268.21
Wielkość transakcji x Cena rynkowa x Opłata za finansowanie z dnia na dzień %.
100 x $3008 x 0.05% = $150.4(€134.11)
€134.11 x 0.7% = €0.94
Całkowita strata netto = -€ (134.11 + 0.94) = -€135.05

Przeliczanie walut może być stosowane do niektórych instrumentów. Obowiązujące kursy są dostępne w dowolnym momencie na koncie do samodzielnego handlu.

Opłata administracyjna na kontraktach CFD

W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej przez okres co najmniej trzech (3) miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty w wysokości 150 EUR, pobieranej kwartalnie.

 

FX Spot

Towar spot

Towar

Akcje

Indeksy

Kryptowaluty

ETF

Syntetyczne instrumenty pochodne (BITA)

CFD na syntetyczne instrumenty pochodne

Syntetyczne Instrumenty Pochodne są produktami złożonymi i ryzykownymi ze względu na skomplikowaną metodologię stojącą za ich kalkulacją cenową. Syntetyczne Instrumenty Pochodne podlegają Zdarzeniom Korporacyjnym, które mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

• Jeśli wartość osiągnie poziom poniżej 50, wówczas na produkcie przeprowadzany jest reverse split.

• Jeżeli wartość zamknie się na poziomie wyższym niż 10.000 wówczas na produkcie przeprowadzany jest split.

W przypadku odwrotnego splitu po dostosowaniu jakiejkolwiek transakcji, jeśli wielkość pozycji będzie równa lub mniejsza niż 0,01, wtedy Spółka zamknie odpowiednią transakcję po ostatnim dostępnym kursie rynkowym i zrealizuje Zysk i Stratę.

Należy zapoznać się z naszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje na temat syntetycznych instrumentów pochodnych, aby uzyskać informacje związane z metodologią tego produktu, scenariuszami wyników i ryzykiem z nim związanym.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK