Klientów Profesjonalnych

Aby zostać zakwalifikowanym jako klient profesjonalny, musisz posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pozwalające Ci na podejmowanie własnych decyzji handlowych. Klienci zakwalifikowani jako profesjonalni są w pełni świadomi ryzyka związanego z handlem.

Pamiętaj, że aby zostać zakwalifikowanym jako klient profesjonalny, musisz zgodzić się na zrzeczenie się pewnych zabezpieczeń wynikających z zasad prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak prawo do odszkodowania z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów oraz prawo do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego. Zwróć również uwagę na ryzyko związane z wykorzystaniem wyższej dźwigni finansowej. Klienci detaliczni mogą poprosić o zakwalifikowanie ich jako klientów profesjonalnych, jeśli spełnione zostaną przez nich określone kryteria. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Kategoryzacji Klientów. 

Jeśli chcesz, abyśmy traktowali Cię jak klienta profesjonalnego, masz dwie możliwości. Pierwsza z nich to przesłanie nam wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a druga polega na przesłaniu aplikacji dla klientów profesjonalnych którą możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.  

Funkcje handlowe
Klienci Profesjonalni
Maksymalna dźwignia dla walut1:200

Maksymalna dźwignia dla towarów1:200

Maksymalna dźwignia dla indeksów1:100

Maksymalna dźwignia dla akcji


1:10

Maksymalna dźwignia dla kryptowalut1:2

ETF maksymalna Dźwignia Finansowa1:10

Syntetyczne instrumenty pochodne maxymalna dźwignia


1:5

Oddzielanie pieniędzy Klienta


Ochrona przed ujemnym saldem


Najlepsza realizacja zamówień


Jasne i transparentne informacje


Ochrona Rzecznika Finansowego


Rekompensaty dla inwestorów


Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, potwierdzasz, że Firma nie może być odpowiedzialna za bezpieczeństwo ani prywatność informacji przesyłanych przez WhatsApp podczas komunikacji z Firmą, w tym uzyskiwania rozmów, adresu e-mail lub jakichkolwiek innych danych osobowych od stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Zastrzeżeniami stron trzecich&lt

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK