Klientów Profesjonalnych

Aby zostać zakwalifikowanym jako klient profesjonalny, musisz posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pozwalające Ci na podejmowanie własnych decyzji handlowych. Klienci zakwalifikowani jako profesjonalni są w pełni świadomi ryzyka związanego z handlem.

Pamiętaj, że aby zostać zakwalifikowanym jako klient profesjonalny, musisz zgodzić się na zrzeczenie się pewnych zabezpieczeń wynikających z zasad prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak prawo do odszkodowania z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów oraz prawo do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego. Zwróć również uwagę na ryzyko związane z wykorzystaniem wyższej dźwigni finansowej. Klienci detaliczni mogą poprosić o zakwalifikowanie ich jako klientów profesjonalnych, jeśli spełnione zostaną przez nich określone kryteria. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Kategoryzacji Klientów. 

Jeśli chcesz, abyśmy traktowali Cię jak klienta profesjonalnego, masz dwie możliwości. Pierwsza z nich to przesłanie nam wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a druga polega na przesłaniu aplikacji dla klientów profesjonalnych którą możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.  

Funkcje handloweKlienci Profesjonalni
Maksymalna dźwignia dla walut1:200
Maksymalna dźwignia dla towarów1:200
Maksymalna dźwignia dla indeksów1:100
Maksymalna dźwignia dla akcji1:10
Maksymalna dźwignia dla kryptowalut1:2
ETF maksymalna Dźwignia Finansowa1:10
Syntetyczne instrumenty pochodne maxymalna dźwignia1:5
Oddzielanie pieniędzy Klienta
Ochrona przed ujemnym saldem
Najlepsza realizacja zamówień
Jasne i transparentne informacje
Ochrona Rzecznika Finansowego
Rekompensaty dla inwestorów
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK