Glossary

Początkowy depozyt zabezpieczający, wymagany do otwarcia pozycji, jako gwarancja przyszłych wyników.

Każde oczekujące zlecenie dołączone do otwartej pozycji lub inne oczekujące zlecenie służące do zamknięcia pozycji, zazwyczaj z zyskiem

Zlecenie kupna/sprzedaży po uzgodnionej cenie (można też mieć wcześniej ustalone zlecenie stop, dzięki któremu otwarta pozycja jest automatycznie likwidowana, gdy zostanie osiągnięta lub przekroczona określona cena).

Jest to kontrakt na różnice kursowe na FOREX, akcje, indeksy, towary, kryptowaluty i inne bazowe instrumenty finansowe oferowane przez Firmę i dostępne do handlu

Jest to termin używany na rynku walutowym, oznaczający najmniejszy przyrostowy ruch, jakiego może doświadczyć kurs walutowy. (W zależności od kontekstu, zwykle jest to jeden punkt bazowy, czyli 0,0001 w przypadku EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF i ,01 w przypadku USD/JPY).

Różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask), używana do mierzenia płynności rynku (węższe spready oznaczają zwykle wysoką płynność).

Stosunek kwoty wykorzystanej w transakcji do wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Dwie waluty składające się na kurs walutowy (na przykład EUR/USD).

Statystyczna miara zmian cen rynku lub papierów wartościowych w czasie, obliczana na podstawie odchylenia standardowego (z wysoką zmiennością wiąże się wysoki stopień ryzyka).

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK