Dźwignia finansowa dla rachunków detalicznych

Maksymalna Dźwignia Finansowa na koncie handlowym Klientów Detalicznych wynosi 1:30. Jeżeli dla instrumentu będącego przedmiotem obrotu stosuje się niższy poziom Dźwigni Finansowej, przeważa i obowiązuje niższa Dźwignia Finansowa.

KATEGORIA INSTRUMENTUDŹWIGNIA FINANSOWA
Główne Pary Walutowe CFD
Pary Walutowe Inne Niż Główne CFD
1:30
1:20
Towary CFD:
• GOLD
• KAFA
• Inne Towary
1:20
1:50
1:10
Indeksy CFD:
• ASX 200, CAC40, DAX, Dow Jones, FTSE, Nasdaq, Nikkei, S&P 500
• Pozostałe Indeksy
1:20
1:10
Pojedyńcze Akcje CFD1:5
ETF CFDs1:5
Syntetyczne instrumenty pochodne CFD1:5
Kryptowaluty CFD1:2
Pozycje Edukacyjne1:20
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, potwierdzasz, że Firma nie może być odpowiedzialna za bezpieczeństwo ani prywatność informacji przesyłanych przez WhatsApp podczas komunikacji z Firmą, w tym uzyskiwania rozmów, adresu e-mail lub jakichkolwiek innych danych osobowych od stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Zastrzeżeniami stron trzecich&lt

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK