Finansero wyjaśnia tradycyjne ETF-y

 

Finansero ściśle przestrzega zasad oraz regulacji UE i oferuje swoim klientom dostęp do całego sektora rynku poprzez handel kontraktami CFD na fundusze inwestycyjne typu ETF (ang. exchange-traded funds).

Czym są tradycyjne fundusze inwestycyjne typu ETF?

ETF-y to nowy sposób inwestowania w aktywa bez konieczności kupowania poszczególnych akcji. Możesz obracać ETF-em tak, jak każdym innym papierem wartościowym. Automatycznie zdywersyfikują one Twój handel wieloma różnymi akcjami, obligacjami czy instrumentami zarządzania gotówką.

Jak działają ETF-y?

Instrument finansowy, jakim jest ETF, może być wykorzystywany w różnych celach: jako dochód, zabezpieczenie albo zmniejszanie ryzyka związanego z utratą wartości portfela. Oczywiście, można z niego korzystać także do spekulacji na temat cen. Oto lista różnych typów tradycyjnych ETF-ów:

Jakie są rodzaje tradycyjnych ETF-ów?

Instrument finansowy, jakim jest ETF, może być wykorzystywany w różnych celach: jako dochód, zabezpieczenie albo zmniejszanie ryzyka związanego z utratą wartości portfela. Oczywiście, można z niego korzystać także do spekulacji na temat cen. Oto lista różnych typów tradycyjnych ETF-ów:

  • Obligacyjne ETF-y gromadzą obligacje lokalne, państwowe, rządowe i korporacyjne.
  • Branżowe ETF-y są powiązane z konkretnym sektorem, takim jak technologia, energetyka, bankowość itp.
  • Towarowe ETF-y obejmują złoto, ropę naftową, zboże lub platynę.
  • Walutowe ETF-y, logicznie rzecz biorąc, są powiązane z walutami obcymi.

Jakie są zalety i wady tradycyjnych ETF-ów

Przejrzystość, dywersyfikacja i ulgi podatkowe to główne zalety tradycyjnych ETF-ów.

+ Przejrzystość
Każdy może monitorować notowania ETF-ów, uzyskując dostęp do udziałów danego funduszu przez Internet.

+ Dywersyfikacja

Możesz dywersyfikować rynek w obie strony. Pionowo i poziomo. Dokonując dywersyfikacji poziomej, inwestujesz w różne branże, a w przypadku pionowej – inwestujesz w akcje i towary. Dywersyfikacja z ETF-ami jest o wiele łatwiejsza, ponieważ nie kupujesz wszystkich aktywów pojedynczo, ale w grupach.

+ Ulgi podatkowe

Zazwyczaj podatki płaci się przy inwestowaniu, ale w przypadku ETF-ów opodatkowanie następuje już w trakcie okresu inwestycji. Negatywnym aspektem natomiast jest to, że czasem trudno jest znaleźć kupców (co oznacza niską płynność aktywów).

– Znalezienie kupców ETF-ów

Niska płynność tradycyjnych ETF-ów jest ich główną wadą i najważniejszą rzeczą, o której musisz pamiętać, traktując je jako instrument inwestycyjny.

– Koszty transakcyjne

Ponieważ ETF-y są funduszami giełdowymi, podlegają określonym opłatom pobieranym przez brokerów online.

– Możliwość poniesienia strat z ETF-ami

Inwestorzy mogą sprzedać fundusz wcześniej, niż planowali, jeśli nie przyniesie on wystarczających aktywów i będzie generował wysokie koszty administracyjne.

Jakie ryzyko towarzyszy inwestowaniu w kontrakty CFD na ETF-y?

Pamiętaj, że inwestowanie w kontrakty CFD na ETF-y może być bardzo ryzykowne ze względu na złożoną i spekulacyjną naturę tych instrumentów. Każdy klient handlujący kontraktami CFD musi być w pełni świadomy ryzyka utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału w krótkim czasie, a wszystko ze względu na dużą zmienność i wysoką dźwignię finansową. Dlatego też tego typu inwestycja nie jest odpowiednia dla każdego tradera.

Błędy odwzorowania

Błąd odwzorowania obliczany jest na podstawie aktualnej ceny ETF i jego aktywów bazowych.
Składa się z różnicy między zyskami funduszu ETF a jego aktywami referencyjnymi.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK